Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
2020
May
Jun
Jul
Aug
Forward 5 months
11 
NO OJ Training Classes today
21 
12 
NO Class 4
NO Class 5
22 
13 
23 
OJ Training Classes: Class 2A (9.30-11.30); Class 1 (11.30-1.30); Class 3 (1.30-3.30); Class 2B (3.30-5.30) Harris Academy
14 
24 
OJ Class 4: 10.00-12.00 Harris Academy
OJ Class 5 (10.00-12.00) Bromley High School
15 
25 
OJ Training Classes: Class 2A (9.30-11.30); Class 1 (11.30-1.30); Class 3 (1.30-3.30); Class 2B (3.30-5.30) Harris Academy
16 
26 
OJ Class 4: 10.00-12.00 Harris Academy
NO Class 5
17 
27 
18 
NO OJ Training Classes today
28 
19 
NO Class 4
NO Class 5
29 
10 
20 
30